Begraafplaats Daalseweg

Messingh

Begraafplaats Daalseweg

Op deze zaterdag (24 sept 2022) zijn wij weer gevraagd twee of drie muzikale momenten te verzorgen op Begraafplaats Daalseweg.

voor het hele programma zie helemaal onderaan: (Wij spelen dus drie keer)

Elk jaar wordt ook op begraafplaats Daalseweg in Nijmegen het bombardement van 22 februari 1944 herdacht; wij verzorgen daar al sinds 2015 de muziek met een paar gepaste stukjes … Door de jaren heen waren dat er o.a.

  • GSM-walsje [Helma Mollenkamp]
  • Soirée am Steintisch [Dirks/Mollenkamp]
  • Voor Vik Valentijn [Ben Dirks]
  • Vitamine D [Ben Dirks]
  • Mazurka du Laiton [Dirks/Mollenkamp]
  • Maslino stara [Ben Dirks]
    en steeds als afsluiter:
    We’ll meet again [Ross Parker / Hughie Charles]Wellicht spelen we één of meer hierboven genoemde nummers ook bij deze gelegenheid nog een keer …

 

tekst Stichting Paradisum:

Plaatsing Houten Kruisen op begraafplaats Daalseweg bij het graf van 10 slachtoffers van het bombardement op Nijmegen dd. 22 februari 1944
Op 24 september plaatst stichting In Paradisum een tiental nieuwe kruisen op graven van slachtoffers van het bombardement op 22 februari 1944. Het wordt een bijzondere gebeurtenis op begraafplaats Daalseweg, waaraan wordt meegewerkt door oud-militairen die onder meer in Libanon en voormalig Joegoslavië gediend hebben. We zouden het op prijs stellen als iemand van het College bij de plechtigheid aanwezig kan zijn.

Op begraafplaats Daalseweg zijn ruim 300 slachtoffers van het bombardement op Nijmegen begraven. Niet elk slachtoffer kreeg destijds een eigen grafmonument. In 1994 heeft de stichting In Paradisum – in goed overleg met de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen (SBN) – besloten om het eigen graf van vijftien slachtoffers, waarvan geen monument (meer) aanwezig was, te voorzien van een houten kruis. Zo werd zichtbaar gemaakt wie op die plaats begraven was en werd herdenken concreter. De hobbywerkplaats achter het NS-station vervaardigde de kruisen.

2019: plaatsing kruisen op het graf van G. van Beek (8), W. Goossens (9) en A. van Megen (10)

25 jaar later waren bijna al deze kruisen geheel of gedeeltelijk vergaan. Opnieuw riep de stichting In Paradisum de hulp in van een hobbywerkplaats om de kruisen te herstellen of vernieuwen. Op de NL DOET-dag in maart 2019 werden de eerste drie nieuwe houten kruisen geplaatst door burgemeester Bruls, wethouder Vergunst en SBN-bestuurder Korsten. Onder meer vanwege de coronamaatregelen konden de overige 10 kruisen niet geplaatst worden. Dat gaat alsnog gebeuren op zaterdag 24 september. De plechtigheid start om 11.00 uur, muzikaal omlijst, bij het grote kruis centraal op begraafplaats Daalseweg.

Het plaatsen van de tien houten kruisen zal vervolgens op gepaste wijze gebeuren door de veteranen. Het contact met hen kwam per toeval tot stand via de manager van de naastgelegen Albert Heijn-supermarkt, wiens broer als veteraan vaak deelneemt aan de Sunset March. Bij elk graf worden enkele passende regels voorgelezen uit ‘De Pijn die Blijft’ (2005), het boek waarin In Paradisum-lid Bart Janssen de verhalen van de slachtoffers van het bombardement bundelde.

Programma 24 september
aanvang zaterdag 24 september 2022

om 11.00 uur bij het centrale kruisbeeld op de begraafplaats;
de te plaatsen houten kruisen zijn daar opgesteld;
muzikale omlijsting door duo Messingh.
11.00 uur welkom door Franc Korsten, bestuurder stichting Begraafplaats Nijmegen
korte inleiding door Agnes Lewe, voorzitter stichting In Paradisum
11.15 uur eregroet door veteranen (oud-militairen die gediend hebben in o.m. Libanon en voormalig Joegoslavië) vervolgens pakken de veteranen 9 houten kruisen op en Bart Jansen draagt er 1:

gezamenlijk gaat men op weg naar de 1e plaatsing.
1e plaatsing vak 13, plaatsing door Bart Janssen, inclusief een kort verhaaltje;
gevolgd door een eregroet van de veteranen en het plaatsen van een kaarsje bij het graf, tot slot legt een nabestaande/belangstellende er een bloemetje.

2e-10e plaatsing : dezelfde gang van zaken: (ergens halverwege speelt MESSINGH nog een stuk!)
het gehele gezelschap begeeft zich naar vak 12, dan vak 1, vak 5, vak 8 en vak 35;
ceremonie: plaatsing kruis, eregroet, kaarsje, bloemetje en kort verhaaltje.

± 12.30 uur afsluiting bij het centrale kruisbeeld met opnieuw duo Messingh

Voor medewerkers en genodigden is er aansluitend koffie/thee met appeltaart in de Lutherse kerk.

Stichting Paradisum
Zonnebloemstraat 26, 6541 NG Nijmegen
06 48820433   stichtinginparadisum@kpnmail.nl