MESSINGH @ORANJERIE

Messingh

MESSINGH @ORANJERIE


geeft een luisterconcert in het petit café de Oranjerie,
gelegen in het prachtige Carolinapark in Dieren.
En dat is een mooie plek weten wij  🙂  🙂
Wij verheugen ons er al heel lang op!

Een stukje Oranjerie-Historie:   (zie ook de website)

Midden in het oude deel van Dieren ligt het Carolinapark, een van de oudste buitenplaatsen aan de Veluwezoom.
Het tuinhuis en park werd eind 1941 onder strikte voorwaarden aangekocht door de gemeente Rheden uit de nalatenschap van Mejuffrouw J. Haitzema Viëtor
Het huidige petit-cafe diende als tuinmanswoning maar ook als opslag, kwekerij en zelfs duiventil en fazantenren.
Het woonhuis van mejuffrouw Haitzema Viëtor werd ingericht als bureau voor de gemeentepolitie en is in 2003 geheel gerenoveerd.

Het Tuinhuis
In 1916 is de Oranjerie gebouwd als tuinhuis behorende bij het herenhuis en de tuin. Het tuinhuis had een multifunctioneel karakter. In het gebouw bevonden zich een werkplaats, een brandstofopslagruimte, een bergplaats met ruimte voor kleinvee, een wasplaats en een Oranjerie. Aan de voorzijde bevond zich een kippen- en fazantenren, die tegenwoordig niet meer aanwezig is.

Herbestemming Oranjerie
De Oranjerie moest weer een functie krijgen die niet botste met de eisen die mejuffrouw Haitzema Viëtor in haar testament had genoemd: geen school, café, kantoor of fabriek. De Gemeente Rheden kwam daarom in 2001 uit op een herbestemming tot theehuis en restaurant. Samen met Siza en de Stichting Oranjerie werd dit verder ontwikkeld met steun van de gemeente Rheden, provincie Gelderland, Ridderlijke Duitsche Orde, diverse stichtingen, particulieren.
Nu wordt het geëxploiteerd door Buitenpoort Catering. Mensen met een arbeidshandicap leren hier het horeca vak van ervaren horecamedewerkers.

Dit hele verhaal hierboven illustreert ook meteen wel al een beetje waarom wij hier wel graag willen spelen.